söndag 13 december 2009

Dålig ventilation ger bättre nyckeltal?

Vid energideklarationen av fastigheter skall man uppge ifall OVK/ventilationen är godkänd eller inte. Eftersom en godkänd ventilation ökar på energiförbrukningen i hus med självdrag eller frånluftssystem, drar dessa underkända fastigheter med för låg luftomsättning nytta av sin låga förbrukning i energideklarationen. Och de får lägre nyckeltal än likvärdiga hus med godkänd ventilation.

På min uppmaning så brukar fastighetsägaren åtgärda ventilationsproblemet och får igenom en godkänd OVK-besiktning (för vem vill ha ett intyg i trapphuset som säger att huset inte har en godkänd ventilation?). Sen knackar jag in förbrukningstal mm igen för att få en ny energideklaration där det även står att "Ventilationskontrollen är godkänd". Men det görs ju med den lägre förbrukningen från tiden då ventilationen inte var godkänd och vips har man fått ett hus med lägre nyckeltal än det borde haft och en nöjd fastighetsägare som är stolt över sina låga nyckeltal.

Men det finns inga vinnare här... Jag som energiexpert får det svårare att ta fram lönsamma åtgärder fast de igentligen finns där och de låga talen gör att fastighetens/lägenhetens värde ökar bluffaktigt vid en eventuell försäljning.

Undra om Boverket tänkt på detta?

1 kommentar: