söndag 15 december 2013

Hög returtemperatur på värmesystemet

I veckan som gick träffade jag en kund som har problem med hög returtemperatur till fjärrvärmenätet. Sedan något år tillbaka har Göteborg Energi strafftaxa för de kunder som ligger på fel sida om medeltemperaturen för både fjärrvärme och fjärrkyla. Ett bra incitament för effektivisering av funktioner i fastighetens system.

På just denna aktuella fastighet finns 5 byggnader med ett eget internt nät där en huvudcentral förser varje byggnad med hetvatten, sen sitter en värmecentral i respektive hus för produktion av värme och varmvatten. Fastighetsägaren har problem med hög retur och har drabbats av strafftaxa som kostar pengar. Så mitt uppdrag är att ta fram förslag på åtgärder för att sänka den höga returen.

Och efter en dags arbete på plats för inventering, dokumentering och kontroll av funktioner stod det klart att det huvudproblemet är en felkopplad undercentral i en av byggnaderna som i stort gett en kortslutning av hetvattnet. 65 grader in och 55 ut. Ett fel som funnits sen oljepannan slängts ut och fjärrvärmen kommit in någon gång på 80-talet.

Så nu blir det att bygga om centralen, samt ta fram förslag på lönsamma åtgärder för energieffektiviseringar i övriga byggnader och en rapport till fastighetsägaren.

Ska bli ett nöje att utvärdera när felet är åtgärdat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar