söndag 12 juli 2009

Ditt Klot

HSB och Riksbyggen presenterade Klot - ett program för energiomställning av bostäder.
"Bostäderna i Sverige behöver moderniseras så att de bidrar till att nå klimatmålen och motsvarar framtidens krav på ett bra boende. Vi behöver effektivisera och minska energianvändningen och använda klimatanpassade energiresurser. Vi behöver också anpassa bostäderna till de behov som allt fler äldre har. Det kommer att ställa omfattande finansiella och ekonomiska krav på fastighetsägare och de boende. Det handlar om miljarder om vi ska klara uppgiften i tid. En satsning på 3 miljarder skulle innebära att vi under en tioårsperiod kunde energieffektivisera och modernisera en halv miljon bostäder och samtidigt klara klimatmålet"
Så här kan insatserna se ut:
  • statliga investeringsstöd för energieffektivisering
  • statliga kreditgarantier för modernisering och klimatåtgärder
  • skattereduktion för klimatsmarta åtgärder
  • sänkt moms på klimatsatsningar
  • klimatrelaterad fastighetsskatt
  • skattefria underhållsfonder
  • tillgänglighetsbidrag

Programmet presenterades under Almedalsveckan på Gotland, återstå att se om regeringen tog till sig något. Att vi behöver göra något med våra miljonprogrammsfastigheter är något vi snart inte kan blunda för längre. De behöver inte bara sänka sin energiförbrukning utan oxå i många fall få en bättre värme, ventilation och ljudkomfort. Ett Klotavdrag skulle ersätta dagens Rotavdrag och skulle ge dubbelvinst, fler arbeten och bättre chans att rädda våran planet.

Mer om Klot kan ni läsa här: http://www.klotinsats.nu/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar